ONLINE EĞİTİM VİDEOLARI

Eğitim Tarihi Eğitim Adı Eğitmen/Sorumlu Eğitim Türü
3.07.2020 Uygulamada Çekişmeli Boşanma Davaları Online Eğitim Av. Eyüp Sabri Canbolat / Türker Karapınar Staj Eğitim
2.07.2020 Sağlık Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Online Eğitim Prof. Dr. Pervin Somer / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
1.07.2020 Avukatlar İçin Etkili Beden Dili Online Eğitim Dr. Öğretim Üyesi Senem Güngör / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Staj Eğitim
1.07.2020 Covid 19 Pandemi Sürecinin Hasta - Hekim Hak ve Yükümlülükleri İle Sorumluluklara Etkisi Online Eğitim Uzm. Dr. Ahmet Erzurumlu (Hukukçu ve Hekim) / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Meslek İçi Eğitim
30.06.2020 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - IV Yargılamanın Yenilenmesi Online Eğitim Prof. Dr. Çetin Arslan /Av. İsmail Salih Akarsu. Meslek İçi Eğitim
29.06.2020 Büro Yönetiminde İletişim Online Eğitim Prof. Dr. Ali Halıcı / Suat Öksüz Staj Eğitim
29.06.2020 İfade ve Sorguda Müdafilik Online Eğitim Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız / Av. Filiz Erol Meslek İçi Eğitim
26.06.2020 Trafik Kazalarında Araç Değer ve Kazanç Kaybı Talepleri Online Eğitim Av. Filiz EROL / Av. İsmail Salih AKARSU Staj Eğitim
26.06.2020 Konkordato Mali Uygulamaları Online Eğitim Mali Müşavir Hüsnü Akyüz / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Meslek İçi Eğitim
25.06.2020 Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kar Payı Alma Hakkı ve Covid - 19 Döneminde Kar Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlama Online Eğitim Doç Dr. Aslı Gürbüz Usluel / Av. Hasan Fırat Kayaönü Meslek İçi Eğitim
24.06.2020 Tüketici Hukuku Uygulamaları Online Eğitim Av. Buğcan Çankaya / Av. Şadan Tutumlu Staj Eğitim
24.06.2020 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - III Kanun Yararına Bozma Online Eğitim Prof. Dr. Çetin Arslan / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
23.06.2020 Ceza Yargılamasında İstinaf Mahkemesinde Duruşma Online Eğitim Av. Doç. Dr. Seydi Kaymaz / Av. Çiğdem Erman Meslek İçi Eğitim
22.06.2020 İş Dünyası ve Hukuk Online Eğitim Tanzer Polat Yılmaz / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Staj Eğitim
22.06.2020 Seri Muhakeme ve Basit Yargılamada Avukatlık Online Eğitim Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Meslek İçi Eğitim
19.06.2020 Geleceğin Çevre Avukatları Online Eğitim Av. Gökhan Candoğan / Av. Çiğdem Erman Staj Eğitim
19.06.2020 Avukatlık Mesleği Açısından Kamusal Uluslararası Hukuk Online Eğitim Dr. Öğretim Üyesi Erdi ŞAFAK / Çiğdem ERMAN Meslek İçi Eğitim
18.06.2020 Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Online Eğitim Doç. Dr. Öz Seçer / Av.Ali Yılmaz Meslek İçi Eğitim
17.06.2020 Soruşturma Evresinde Aktif Avukat Becerileri Online Eğitim Av. Cüneyd Altıparmak / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Staj Eğitim
17.06.2020 Tapu Sicilinin Okunması Online Eğitim Turgay Gültekin Harita Kadastro Mühendisi / / Av.Veysel Kerem Kürüm Meslek İçi Eğitim
16.06.2020 Özel Hukukta Cezai Şart Online Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser / Av. Filiz Erol Meslek İçi Eğitim
15.06.2020 Rekabet Hukukunun Esasları ve Avukatın Bu Alandaki Rolü Online Eğitim v. Armanç Canbeyli /Av. E. Özge Bayır Staj Eğitim
15.06.2020 Fikri ve Mülkiyet Hakları Ve Ceza Koruması Online Eğitim Av. Nadi Türkaslan / Av. E. Özge Bayı Meslek İçi Eğitim
12.06.2020 Hizmet Tespit Davaları Online Eğitim Av. Elif Şahin Taşkın Staj Eğitim
12.06.2020 Konkordato Hukuku Online Eğitim Ayhan Akyürek Ankara 9. Ticaret Mahkemesi Başkanı / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
11.06.2020 WEB Tapu Uygulaması Online Eğitim Hasan Çelik Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı / Av. İlhan Baytan Meslek İçi Eğitim
10.06.2020 Kültür Varlıkları Hukuku Online Eğitim Av. Cüneyd Altıparmak / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Staj Eğitim
10.06.2020 Ceza Muhakemesinde Olağan Kanun Yolları İtiraz - İstinaf - Temyiz Online Eğitim Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız / Av. Alya Özge Çakmak Kayabaşı Meslek İçi Eğitim
9.06.2020 İleti Yönetim Sistemi Online Eğitim Tolga Tüfekçi TOBB leti Yönetim Sistemi A.Ş. Genel Müdürü / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
8.06.2020 İbra ve İkale Sözleşmesi Online Eğitim Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Keser / Av. Çiğdem Erman Staj Eğitim
8.06.2020 Destekten Yoksun Kalma Zararları Online Eğitim Av. Sema Güleç Uçakhan / Av. Çiğdem Erman Meslek İçi Eğitim
5.06.2020 İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Online Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Bardakçı / Av. Veysel Kerem Kürüm Staj Eğitim
5.06.2020 Adalet Kavramı Online Eğitim Ayhan Akyürek Ankara 9. Ticaret Mahkemesi Başkanı / Av. Veysel Kerem Kürüm Meslek İçi Eğitim
4.06.2020 İş Hukukunda Sürelerin Durması Online Eğitim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Bektaş Kar / Av. Filiz Erol. Meslek İçi Eğitim
3.06.2020 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - II Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı Online Eğitim v. Prof. Dr. Çetin Arslan / Av. Reşit Durukan Meslek İçi Eğitim
2.06.2020 Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Online Eğitim Av. Doç. Dr. Seydi Kaymaz / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
29.05.2020 Ticari Davalarda Arabuluculuk Online Eğitim Doç. Dr. Mustafa Yasan / Av. Veysel Kerem Kürüm Staj Eğitim
29.05.2020 Vergi Kaçakçılığı Suçları ve İnfaz Yasasının Bu Suçlara Etkileri Online Eğitim Av. Dr. Hasan Oral / Av. Veysel Kerem Kürüm Meslek İçi Eğitim
29.05.2020 KVK Hukukunda Avukatlık Sözleşmesi ve Uyum Sürecinde Avukatın Yapacağı Somut İşlemler Sıralaması Online Eğitim Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
28.05.2020 İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve Elektronik Ticarette Yeni Dönem Online Eğitim Av. Mehmet Ali Köksal / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
28.05.2020 Türkiye'de KVKK'nın 4 Yıllık Perspektifi Online Eğitim Av. Halime Albayrak Akdeveci / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
27.05.2020 Karşılıksız Çekten Bankanın Sorumluluğu Online Eğitim Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Keser / Av. Hasan Fırat Kayaönü. Staj Eğitim
27.05.2020 Bedensel Zararların Tazmini Esasları Online Eğitim Av. Sema Güleç Uçakhan / Av. Hasan Fırat Kayaönü. Meslek İçi Eğitim
27.05.2020 KVKK - Envanter ve Verbis Kayıtlarının Doğru Tutulması ve Yapılan Hatalar Online Eğitim Av. Can Kılıç / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
22.05.2020 Hukuk Alanında Yapay Zeka Uygulamaları Online Eğitim Ceren Gökoğlu / Av. Veysel Kerem Kürüm Staj Eğitim
22.05.2020 Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Başvuru (2. Bölüm) Online Eğitim Av. Prof. Dr. Necdet Basa / Av. Veysel Kerem Kürüm Meslek İçi Eğitim
22.05.2020 KVK Hukukunda Avukatın İş Alanları ve Projeler Av. Hüseyin Köprülü / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
21.05.2020 Covid-19'un Tüketici Hukukuna Etkileri Online Eğitim Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal / Av. Ayşe Köseyener Meslek İçi Eğitim
21.05.2020 Yapay Zekanın KVKK'na Yansımaları Online Eğitim Av. Burhan Uyan / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
20.05.2020 Bilişim Hukukunda Kariyer Online Eğitim Av. Görkem Gökçe / Av. Veysel Kırıcı Staj Eğitim
20.05.2020 Arabuluculuk Tutanaklarının Düzenlenmesinde Taraf Vekilliği Av. Pervin Yıldız / Av. Veysel Kırıcı Meslek İçi Eğitim
20.05.2020 (KVKK) İdari Tedbirler Kapsamında Politika ve Prosedürlerin Hazırlanması Online Eğitim Av. Badegül Bozkurt / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
19.05.2020 Veri Güvenliğinde İdarenin Sorumluluğu Online Eğitim Av. Ceren Küpeli (LL.M.) / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
18.05.2020 Taşınmaz Satımında Eksik İfa ve Ayıp Online Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser / Av. Veysel Kırıcı Staj Eğitim
18.05.2020 Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-1 Online Eğitim Av. Prof. Dr. Çetin Arslan / Av. Veysel Kırıcı Meslek İçi Eğitim
18.05.2020 KVK Kurumu Kararlarının Değerlendirilmesi Online Eğitim Av. Şadan Tutumlu / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
15.05.2020 Limited Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi Online Eğitim Doç. Dr. Mustafa Yasan / Av. Veysel Kerem Kürüm Staj Eğitim
15.05.2020 Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım ve Sınırları Online Eğitim Av. Prof. Dr. Mustafa Akkaya / Av. Veysel Kerem Kürüm Meslek İçi Eğitim
15.05.2020 Kişisel Verilerin Ceza Hukuku ve KVKK Kapsamında Korunması Online Eğitim Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
14.05.2020 Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Bireysel Başvuru Online Eğitim Av. Prof. Dr. Necdet Basa / Av. Ayşe Köseyener Meslek İçi Eğitim
14.05.2020 KVK Kurumunun Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Yolları Online Eğitim Sezer Söylemez Ankara Sulh Ceza Hakimi / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
13.05.2020 Bilişim Hukukunda Siber Suçlar ve Adli Bilişim Online Eğitim Av. İnanç Görür / Av. Şadan Tutumlu Staj Eğitim
13.05.2020 Kürsünün İki Yanından Deneyimler Işığında Boşanma Davaları Online Eğitim Av. Eray Karınca / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
13.05.2020 KVKK Kapsamında Unutulma Hakkı ve Yüksek Mahkeme Kararları Av. Çağrı Şükrü Uluslu / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
12.05.2020 Uygulamada Eşler Arasında Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi Online Eğitim Fahri Akçin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı / Av. Reşit Durukan Meslek İçi Eğitim
12.05.2020 Kişisel Verilerin Yurt Dışı Aktarımı ve Çerez Kullanımı Politikaları Online Eğitim Doç. Dr. Murat Volkan Dülger / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
11.05.2020 Covid-19 Salgınının Ticari Sözleşmelere Etkisi Online Eğitim Şükrü Saraç Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı / Av. Veysel Kırıcı Meslek İçi Eğitim
11.05.2020 Tüketici Hukuku Uygulamaları Online Eğitim Av. Şükran Eroğlu / Av. Veysel Kırıcı Staj Eğitim
11.05.2020 GDPR Uygulama Alanı ve KVKK Geleceği Online Eğitim Av. Ecem Kumsal Başyurt / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
8.05.2020 İş Hukuku Pratikleri ve Dava Yönetimi Online Eğitim Av. Elif Şahin Taşkın / Av. Reşit Durukan Staj Eğitim
8.05.2020 Her Yönüyle Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Online Eğitim Av. Prof. Dr. Necdet Basa / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
8.05.2020 KVK Kurumu Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları Online Eğitim Demet Keklikkıran Kişisel Veriler Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
7.05.2020 Ölüm Gelir ve Aylıkları Online Eğitim Mesut Balcı Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı / Av. Ayşe Köseyener Meslek İçi Eğitim
7.05.2020 Kurumun Bakış Açısıyla VERBİS ve Envanter Kayıtları Online Eğitim Mustafa Erbilli KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
6.05.2020 Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması - Arabuluculuk Online Eğitim Av. Sinem Hacıeminoğlu / Av. Reşit Durukan Staj Eğitim
6.05.2020 Ceza Muhakemesi Uygulamasında Adil Yargılanma Hakkı Online Eğitim Doç, Dr. Fahri Gökçen Taner / Av. Reşit Durukan Meslek İçi Eğitim
6.05.2020 Pandemi Şartlarında Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve KVKK Online Eğitim Av. Begüm Feyzioğlu / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
5.05.2020 İdari Yargı Online Eğitim Prof. Dr. Zehreddin Aslan / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
5.05.2020 Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Korunması Online Eğitim Av. Özge Üstün / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
4.05.2020 Delillerin Değerlendirilmesinde Avukatın Vazgeçilmez Rolü Online Eğitim Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu / Av. Sabri Erdal Güngör Staj Eğitim
4.05.2020 Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Tedbirler Online Eğitim Emekli Hakim Zerrin Togay / Av. Şadan Tutumlu Meslek İçi Eğitim
4.05.2020 "Kişisel Veri" Kavramı ve Türk ve Avrupa Hukuku'nda Yargısal Koruma Standartları Online Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Ali Ersoy Kontacı / Av. Ahmet Şakir Uzun Meslek İçi Eğitim
1.05.2020 CMK'da Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Online Eğitim Av. İhsan Tolga Duruoğlu Staj Eğitim
1.05.2020 Trafik Sigortası Genel Şartlarında Bedensel Zararlar Yönünden Yapılan Değişiklikler Online Eğitim Av. Sema Güleç Uçakhan Meslek İçi Eğitim
30.04.2020 Lekelenmeme Hakkı Çerçevesinde İhbar Kaydı ve Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar (5271 Sayılı CMK 1586) Online Eğitim Ersel Aslan (Türkiye Adalet Akademisi Hakim) Meslek İçi Eğitim
29.04.2020 Covit-19'un İş Güvenliği Yönünden Hukuki Nitelendirmesi Online Eğitim Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı Meslek İçi Eğitim
29.04.2020 Avukatlık Büroları Yönetimi ve Çalışma Biçimleri - Avukatlık Müvekkil İlişkileri Online Eğitim Av. Reşit Durukan Staj Eğitim
28.04.2020 Pandemi Sürecinde Kat Mülkiyeti Hukukunda Yaşanan Güncel Sorunlar Online Eğitim Av. Mustafa Şeref Kısacık Meslek İçi Eğitim
27.04.2020 Yeni İnfaz Düzenlemesi Online Eğitim Av. Merve Türkmen Kaplan Staj Eğitim
27.04.2020 Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Online Eğitim Anayasa Mahkemesi Komisyonlar Baş Raportörü Murat Azraklı Meslek İçi Eğitim
24.04.2020 KVKK Düzenlemeleri Online Eğitim Av. Şadan Tutumlu Staj Eğitim
24.04.2020 Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Online Eğitim Av. Dr. Hasan Oral Meslek İçi Eğitim
22.04.2020 Çocuk Hakları ve Çocuk Adalet Sistemi Online Eğitim Av. Hatice Kaynak Staj Eğitim
22.04.2020 İnfaz Hukuku Online Eğitim Yargıtay 3.Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay Meslek İçi Eğitim
21.04.2020 7244 Sayılı Kanun'un İş Hukukuna Etkileri ve Zorlayıcı Nedenler Online Eğitim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil Meslek İçi Eğitim
20.04.2020 Kira Hukuku ve Uyarlama Davaları Online Eğitim Av. Ayşe Köseyener Staj Eğitim Programı
20.04.2020 Aile Hukuku Uygulamaları Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan Meslek İçi Eğitim
17.04.2020 Covid 19 Salgınının Tetiklediği Psikolojik Zorlanmalar Online Eğitim Psikiyatrist Uzm. Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı Meslek İçi Eğitim
17.04.2020 Aile Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Yargılama Usulü Online Eğitim Av. Serpil Özok Staj Eğitim Programı
16.04.2020 Sözleşmelerde Mücbir Sebep Online Eğitim Prof Dr. Şebnem Akipek Öcal Meslek İçi Eğitim
15.04.2020 Dijital Çağda Avukatlık Online Eğitim Av. Atalay Aksay Staj Eğitim
15.04.2020 Ders Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği Online Eğitim Av. Pervin Yıldız Meslek İçi Eğitim
14.04.2020 Zorlayıcı Nedenlerin İş Hukukuna Etkisi Online Eğitim Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar Meslek İçi Eğitim
13.04.2020 İşe İade Davaları Online Eğitim Av. Elif Şahin Taşkın Staj Eğitim
13.04.2020 Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Online Eğitim Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Meslek İçi Eğitim
10.04.2020 İcra Uygulamaları ve İcrada Sürelerin Durması Online Eğitim Av. Sezgin Özkan Meslek İçi Eğitim
10.04.2020 Avukatlık Sözleşmeleri Online Eğitim Av. İ. Tolga Duruoğlu Staj Eğitim
9.04.2020 İlişki ve Çatışma Yönetimi Online Eğitim Psokolojik Danışman Özden Yılmaz Bilgin Staj Eğitim
9.04.2020 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Yargı Sürelerinin Durması Online Eğitim Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz Meslek İçi Eğitim
8.04.2020 Arabuluculuk Sözleşmesi Online Eğitim Doç. Dr. Emel Badur Meslek İçi Eğitim
8.04.2020 Kira Tespit ve Tahliye Online Eğitim Av. Ayşe Köseyener Staj Eğitim
7.04.2020 CMK Uygulamaları Online Eğitim Av. İnanç Görür Staj Eğitim
7.04.2020 İş Hukukunda Mücbir Sebep Online Eğitim Ankara BAM 8. HD Üyesi Cem Çelik Meslek İçi Eğitim
6.04.2020 Akdi ve Akit Dışı Nedenlerle Bedensel Zararlarda Sorumluluk Online Eğitim Av. Sema Güleç Uçakhan Meslek İçi Eğitim
6.04.2020 Avukatlık Stajı, Mesleğe Kabul, Barolar, TBB, Meslek Kuralları, Meslek Etiği, Disiplin Yargılaması Online Eğitim Av. Uğur Uzer Staj Eğitim