YÜRÜTME KURULU


Başkan
Av. Ünsal Toker
TBB Başkan Yardımcısı


Genel Sekreter

Av. Veysel Kırıcı
Ankara Barosu


Üye
Av. Refik Moral
Samsun Barosu


Üye

Av. Reşit Durukan
Ankara Barosu


Üye

Av. Sema Aksoy
Ankara Barosu


Üye

Av. Veysel Kerem Kürüm
Ankara Barosu


Üye

Av. Elif Şahin Taşkın
Ankara Barosu


Üye

Av. Ayşe Köseyener
Ankara Barosu


Üye

Av. Şadan Tutumlu
Ankara Barosu