YÜRÜTME KURULU


Başkan
Av. Berra Besler
TBB Başkan Yardımcısı


Başkan Yardımcısı

Av. Alpay Sungurtekin
Samsun Barosu


Genel Sekreter

Av. Cumhur Arıkan 
Kocaeli Barosu


Sayman

Av. Seref Kısacık
İstanbul Barosu


Üye
Av. Rifat Çulha
Edirne Barosu


Üye

Av. Tamer Şahin
İstanbul Barosu


Üye

Av. Recep Adıgüzel
Manisa Barosu


Üye

Av. Serpil Özok
Kocaeli Barosu


Üye

Ayhan Candan
Kırıkkale Barosu


Üye

Av. Rüstem Kadri Septioğlu
Elazığ Barosu


Üye

Av. Yusuf Akbaş
Nevşehir Barosu 


Üye

Av. Can Tekin
Erzincan Barosu


Üye

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu
Ankara Barosu


Üye

Av. Halit Advan
Diyarbakır Barosu


Üye

Av. Bülent Maraklı
Adana Barosu


Üye

Av. Atalay Aksay
İzmir Barosu 


Üye

Av. Meryem Çetin
Kars Barosu