YÜRÜTME KURULU


Başkan
Av. Ünsal Toker
TBB Başkan Yardımcısı


Başkan Yardımcısı

Av. Cumhur Arıkan
Kocaeli Barosu


Genel Sekreter

Av. Veysel Kırıcı
Ankara Barosu


Sayman

Av. M.Şeref Kısacık
İstanbul Barosu


Üye
Av. Refik Moral
Samsun Barosu


Üye

Av. Reşit Durukan
Ankara Barosu


Üye

Av. Sema Aksoy
Ankara Barosu


Üye

Av. Turgay Demirci
İstanbul Barosu


Üye

Av. Halit Advan
Diyarbakır Barosu


Üye

Av. Serpil Özok
Kocaeli Barosu


Üye

Av. R.Kadri Septioğlu
Elazığ Barosu 


Üye

Av. Altan Akpınar
Çorum Barosu


Üye

Av. Ferit Atalay
Bolu Barosu


Üye

Av. Sinem Hacıeminoğlu
İzmir Barosu


Üye

Av. Can Tekin
Erzincan Barosu


Üye

Av. Selen Berna Ünlüatlı
Adana Barosu


Üye

Av. Atalay Aksay
İzmir Barosu