EĞİTİM KADROSU

1 -  AVUKATLIK HUKUKU

I- Avukatlık mesleğinin özellikleri

II- Avukatın hak ve yükümlülükleri
EĞİTMENLER:
Av.Berra Besler, Av. Rıfat Çulha Av. Şeref Kısacık, Av. Fatih Alaeddinoğlu, Av. Rüstem Kadri Septioğlu

III- Genel olarak Avukatlık Stajı
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel

IV - Mesleğe kabul koşulları
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel, 

V- Barolar
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Filiz Saraç,  Av. Recep Adıgüzel,  Av. Sinan Naipoğlu

VI - Türkiye Barolar Birliği
EĞİTMENLER: Av. Berra Besler, Av. Kürşat Karacabey, Av. Rifat Çulha, Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Fatih Alaedidinoğlu, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel,  Av. İlter Yılmaz

2- MESLEK KURALLARI

I- İç hukukumuzda meslek kurallarının gelişimi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

II- Uluslararası meslek kuralları ve tavsiye kararları
EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Av. Uğur Uzer, Av. Recep Adıgüzel, Av. Tamer Şahin, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Şakir Uzun

3- AVUKATLIK HUKUKU'NDA DİSİPLİN YARGILAMASI VE SANAL YARGILAMA

 EĞİTMENLER: Av. M. Oktay Yalçın, Av. Özkan Bulgu, Av. Nuri Karahan, Av. İlter Yılmaz

 4- MESLEK ETİĞİ

 EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Av. Uğur Uzer, Av. Recep Adıgüzel, Av. Tamer Şahin, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu

5- UYGULAMADA AVUKAT

I- Hukukta metot-muhakeme-olay ve dava analizi-yazılı sunum teknikleri (Yazılı sunum ve kompozisyon)
II- Dava-cevap-temyiz dilekçeleri, tasarım ve hazırlanması
EĞİTMENLER: Av. Tamer Şahin, Av. Semih Özdoğan, Av. Oya Şahin McCarthy, Av.Yusuf İzzettin Doğan

III. Yazım Teknikleri, Hukuk Metinlerinde Türkçe’nin kullanımı
EĞİTMENLER: Çiğdem Ülker

IV- Avukat büroları - yönetim ve çalışma biçimleri
V- Ortak çalışmalar - ücretli avukatlık çalışmaları - 657 sayılı yasaya tabi avukatlık
VI-  Müvekkil ile ilişkiler
EĞİTMENLER: Av. Cumhur Arıkan, Av. Serpil Özok, Av. Bahar Gültekin Candemir

VII- Avukatlık Sözleşmesi
EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Hakim Mete Duman, , Hakim Murat Aydın, Av. Hüsrev Mustafaoğlu

VIII- Hitabet ve beden dili
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Ali Halıcı, Prof. Dr. Recep Tayfun, Gökhan Bayram

VIII- Dijital çağda avukatlık
EĞİTMENLER: Av. Atalay Aksay, Bilgisayar Müh. Arda Ödemiş

IX- UYAP ve e-imza uygulamaları
EĞİTMENLER: Av. Fırat Kırımcı, Uğur Özer

 6- HUKUK UYGULAMALARI PROGRAMI

 I- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Recep Adıgüzel, Av. Ender Dedeağaç, Av. Şeref Kısacık, Av. Filiz Saraç, Av. Semih Özdoğan, Av. Tamer Şahin, Av. Yusuf İzzettin Doğan

II. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Av. Rifat Çulha, Prof. Dr. Çetin Aslan, Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Av. Fahrettin Demirağ, Av. Turgay Demirci, Av. Dr. Naim Karakaya, Av. Kaya Yelek

III. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Mustafa Akkaya, Prof. Dr. Zehrettin Aslan, Av. Harun Saygılı, Emekli İdare Mahkemesi Yargıcı Oğuz Özkan, Av. Nihat Bayar, Av. Serkan Ağar, Av. Merter Karagülle,

IV. İCRA - İFLAS KANUNU VE UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Talih Uyar, Av. Recep Adıgüzel, Av. Ayhan Candan, Av. Semih Özdoğan

V. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Çetin Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül, Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kontacı, Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Av. Ayhan Candan 

KURGUSAL DURUŞMA
YARIŞMALARI