EĞİTİM KADROSU

1 -  AVUKATLIK HUKUKU

I- Avukatlık mesleğinin özellikleri

II- Avukatın hak ve yükümlülükleri
EĞİTMENLER:
Av.Berra Besler, Av. Rıfat Çulha Av. Şeref Kısacık, Av. Fatih Alaeddinoğlu, Av. Rüstem Kadri Septioğlu

III- Genel olarak Avukatlık Stajı
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel

IV - Mesleğe kabul koşulları
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel, 

V- Barolar
EĞİTMENLER: Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Filiz Saraç,  Av. Recep Adıgüzel,  Av. Sinan Naipoğlu

VI - Türkiye Barolar Birliği
EĞİTMENLER: Av. Berra Besler, Av. Kürşat Karacabey, Av. Rifat Çulha, Av. Ender Dedeağaç, Av. Cengiz Tuğral, Av. Şeref Kısacık, Av. Fatih Alaedidinoğlu, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Recep Adıgüzel,  Av. İlter Yılmaz

2- MESLEK KURALLARI

I- İç hukukumuzda meslek kurallarının gelişimi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

II- Uluslararası meslek kuralları ve tavsiye kararları
EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Av. Uğur Uzer, Av. Recep Adıgüzel, Av. Tamer Şahin, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Şakir Uzun

3- AVUKATLIK HUKUKU'NDA DİSİPLİN YARGILAMASI VE SANAL YARGILAMA

 EĞİTMENLER: Av. M. Oktay Yalçın, Av. Özkan Bulgu, Av. Nuri Karahan, Av. İlter Yılmaz

 4- MESLEK ETİĞİ

 EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Av. Uğur Uzer, Av. Recep Adıgüzel, Av. Tamer Şahin, Av. Şeref Kısacık, Av. Sinan Naipoğlu

5- UYGULAMADA AVUKAT

I- Hukukta metot-muhakeme-olay ve dava analizi-yazılı sunum teknikleri (Yazılı sunum ve kompozisyon)
II- Dava-cevap-temyiz dilekçeleri, tasarım ve hazırlanması
EĞİTMENLER: Av. Tamer Şahin, Av. Semih Özdoğan, Av. Oya Şahin McCarthy, Av.Yusuf İzzettin Doğan

III. Yazım Teknikleri, Hukuk Metinlerinde Türkçe’nin kullanımı
EĞİTMENLER: Çiğdem Ülker

IV- Avukat büroları - yönetim ve çalışma biçimleri
V- Ortak çalışmalar - ücretli avukatlık çalışmaları - 657 sayılı yasaya tabi avukatlık
VI-  Müvekkil ile ilişkiler
EĞİTMENLER: Av. Cumhur Arıkan, Av. Serpil Özok, Av. Bahar Gültekin Candemir

VII- Avukatlık Sözleşmesi
EĞİTMENLER: Av. Kürşat Karacabey, Hakim Mete Duman, , Hakim Murat Aydın, Av. Hüsrev Mustafaoğlu

VIII- Hitabet ve beden dili
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Ali Halıcı, Prof. Dr. Recep Tayfun, Gökhan Bayram

VIII- Dijital çağda avukatlık
EĞİTMENLER: Av. Atalay Aksay, Bilgisayar Müh. Arda Ödemiş

IX- UYAP ve e-imza uygulamaları
EĞİTMENLER: Av. Fırat Kırımcı, Uğur Özer

 6- HUKUK UYGULAMALARI PROGRAMI

 I- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Recep Adıgüzel, Av. Ender Dedeağaç, Av. Şeref Kısacık, Av. Filiz Saraç, Av. Semih Özdoğan, Av. Tamer Şahin, Av. Yusuf İzzettin Doğan

II. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Av. Rifat Çulha, Prof. Dr. Çetin Aslan, Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Av. Fahrettin Demirağ, Av. Turgay Demirci, Av. Dr. Naim Karakaya

III. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Mustafa Akkaya, Prof. Dr. Zehrettin Aslan, Av. Harun Saygılı, Emekli İdare Mahkemesi Yargıcı Oğuz Özkan, Av. Nihat Bayar, Av. Serkan Ağar, Av. Merter Karagülle,

IV. İCRA - İFLAS KANUNU VE UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Av. Talih Uyar, Av. Recep Adıgüzel, Av. Ayhan Candan, Av. Semih Özdoğan

V. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU UYGULAMALARI
EĞİTMENLER: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Çetin Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül, Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kontacı, Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Av. Ayhan Candan 

KURGUSAL DURUŞMA
YARIŞMALARI