MEVZUAT TANITIM TOPLANTILARI


Mevzuat Tanıtım Çalışmaları içinde yer alan temel yasalardaki değişiklikler, Barolarımızdan gelen talepler dikkate alınarak, 30.05.2013 – 30.05.2015 tarihleri arasında uygulanan Meslek İçi Eğitim Seminerleri programları ile birleştirilmiş ve gerekli tanıtım bilgileri bu çalışmalarla meslektaşlarımıza sunulmuştur.

MEVZUAT TANITIM TOPLANTILARI