KONU BAŞLIKLARI

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNDE EĞİTİMİ VERİLEN KONULAR VE ALT BAŞLIKLARI

1- CMK UYGULAMALARI SEMİNERLERİ
 1. SORUŞTURMA
 2. KOVUŞTURMA
 3. KANUN YOLLARI
 4. İNFAZ
 5. ÇOCUK YARGILAMASI
 6. AİHM KARARLARININ CMK’YA YANSIMASI
 7. CMK’NUN İŞLEYİŞİ
 8. KORUMA TEDBİRLERİ
 9. SORUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİİN ROLÜ
 10. KOVUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİ VE KATILAN VEKİLİNİN ROLÜ
 11. İNFAZ HUKUKU
 12. CMK 250.MD. UYGULAMASI
2- HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ
 1. YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER
 2. DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
 3. YAZILI YARGILAMA USULÜ (DAVA AÇILMASI – CEVAP  VE CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİYLE SÜRELER)
 4. ÖN İNCELEME  - TAHKİKAT (DELİLLERİN İNCELENMESİ – DOĞRUDAN SORU YÖNELTME – KAYIT VE YAYIN YASAĞI – DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI)
 5. ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
 6. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA
 7. İSPATVE DELİLLER
 8. BASİT YARGILAMA USULÜ
 9. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR VE İHTİYATİ TEDBİR
 10. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
3- AİLE HUKUKU SEMİNERLERİ
 1. AİLE MAHKEMELERİNİN YAPISI VE USUL İŞLEMLERİ
 2. BOŞANMA
 3. MAL REJİMLERİ
 4. TASFİYE TALEBİNE UYGUN DELİLLER  VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 5. KORUMA TEDBİRLERİ
 6.  AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
4- İCRA-İFLAS HUKUKU SEMİNERLERİ
 1. İTİRAZ VE İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI
 2. MENFİ TESPİT – BORÇTAN KURTULMA VE İSTİRDAT  DAVALARI
 3. HACİZ
 4. İHALE VE FESHİ
 5. İCRA SUÇLARI
 6. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
 7. KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER
 8. YARGITAY KARARLARI
5- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERLERİ
 1. SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL YAPISI (SÖZLEŞMENİN VARLIĞI/SÖZLEŞMENİN YOKLUĞU)
 2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE ÜCRET
 3. AVUKATLIK ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR VE 13.HD.NİN GÖRÜŞÜ
 4. AZİL VE İSTİFA
 5. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İHTİLAF HALİNDE UYGULANACAK HUKUK
 6. SÖZLEŞMENİN ÖZEL HUKUK, CEZA HUKUKU VE AVUKATLIK HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI.
6- TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ
 1. TACİR VE TİCARİ İŞ KAVRAMI
 2. TİCARİ İŞLETMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE TİCARİ İŞLETME
 3. ŞİRKETLER HUKUKUKUN GENEL İLKELERİ
 4. ANONİM ŞİRKETLER
 5. LİMİTET ŞİRKETLER
 6. TİCARİ FAİZ VE UYGULAMA HALLERİ
 7. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
7- BORÇLAR KANUNU’NDA GETİRİLEN YENİLİKLER İLE KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ SEMİNERLERİ
 1. SÖZLEŞME (ŞEKİL VE YÜRÜRLÜK ŞARTLARI)
 2. GENEL İŞLEM KOŞULLARI
 3. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK – AŞIRI YARARLANMA – YANILMA – KORKUTMA
 4. TEMSİL YETKİSİ
 5. HAKSIZ FİİLLER
 6. TAZMİNAT VE SINIRLARI (ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR – GEÇİCİ ÖDEMELER )
 7. KUSURSUZ SORUMLULUK
 8. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
 9. BORÇLARIN İFASI VE İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
 10. ZAMAN AŞIMI
 11. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
 12. KİRA AKDİ, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ
 13. KEFALET AKDİ VE HÜKÜMLERİ
 14. ESER SÖZLEŞMESİ – ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
8- TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER
 1. TÜKETİCİ YASASI VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE TÜKETİCİNİN TANIMI VE TÜKETİCİ HAKLARI 
 2. İL VE İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE KARARLARI
 3. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ GÖREV VE KARARLARI
 4. TÜKETİCİ İŞLEMİ VE TEMEL İLKELER
 5. AYIPLI MAL VE HİZMET
 6. TAKSİTLİ SATIŞLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
 7. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ
 8. DEVRE TATİL VE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ
 9. TÜKETİCİ KREDİLERİ
 10. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ
 11. KREDİ KARTLARI
 12. TÜKETİCİ MAHKAMESİ KARARLARI VE YARGITAY UYGULAMALARI
9- ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU SEMİNERLERİ
 1. BAŞVURUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
 2. BAŞVURU HAKKI
 3. BAŞVURU SÜRESİ
 4. BAŞVURUNUN ŞEKLİ – HARÇ  VE MASRAFLAR
 5. ANAYASAYA AYKIRILIK VE İLKE KARARLARI
 6. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İNCELEME USUL VE ESASLARI
 7. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL BAŞVURU HAKKINDA VERDİĞİ KARARLARIN HUKUKSAL SONUÇLARI
 8. BİR SONRAKİ AŞAMA (AİHM)
10- İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEMİNERLERİ
 1. İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI – İŞ SÖZLEŞMESİ
 2. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI
 3. İŞ AKDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI
 4. İŞ KAZASI VE SENDİKALAR KANUNU AÇISINDAN TAZMİNAT TALEPLERİ VE İNCELENMESİ
 5. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (HİZMET TESPİTİ DAVALARI VE UYGULAMALARI)
 6. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
11- VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI KONULU SEMİNERLER
 1. VERGİYİ DOĞURAN OLAYLAR (TARH, TARHİYAT VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ)
 2. VERGİ DAVASI TÜRLERİ
 3. İDARİ YARGILAMA USUL YASASI İLE VERGİ USUL YASASI UYGULAMALARI
12- KAT MÜLKİYETİ VE KOOPERATİFLER HUKUKU KONULU SEMİNERLER
 1. KAT MÜLKİYETİ YASASI VE YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI
 2. KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI
 3. BİRDEN FAZLA PARSELE YAPILMIŞ OLAN TOPLU YAPILAR
 4. DEVRE MÜLK İLİŞKİLERİ
 5. KAT MALİKLERİ KURULU VE YÖNETİCİNİN YETKİLERİ
 6. KAT MALİKLERİ ARASI İLİŞKİLER VE KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 7. ORTAK MAHALLER VE İŞLETİLMESİ SORUNU
 8. YAPI KOOPERATİFLERİ – İŞİN TESLİMİ, KOOPERATİF ORTAKLIĞI VE KAT MALİKİ SIFATLARINDAKİ BİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
 9. 6306 SAYILI YASANIN UYGULANMASIYLA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN İLİŞKİSİ
13- TAZMİNAT HUKUKU SEMİNERLERİ
 1. TAZMİNAT KAVRAMI VE HUKUKSAL NEDENLERİ
 2. MANEVİ TAZMİNAT
 3. ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNATLAR İLE DİĞER MADDİ TAZMİNAT HALLERİ
 4. AKTÜERYA HESABI
14- KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULU SEMİNERLER
 1. İMAR PLANLARI
 2. ACELE EL KOYMA – FİİLİ EL KOYMA
 3. İDARİ BAŞVURU YOLLARI
 4. BEDEL ARTIRIMI VE İADE DAVALARI
 5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI
 6. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
MEVZUAT TANITIM TOPLANTILARI