Meslek içi eğitim seminerlerimizi meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik

20.11.2021

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından programlanan meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde; Amasya, Aydın, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Mardin ve Tunceli olmak üzere yedi baroda gerçekleştirilen seminerlere meslektaşlarımız yoğun katılım sağladı. 

Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Avukatların Vergisel Yükümlülükleri” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Veysel Kerem Kürüm’ün sorumluluğunda, Av. Dr. Hasan olan ve Av. Veysel Kerem Kürüm tarafından verildi.

Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 43 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Reşit Durukan’ın sorumluluğunda, Av. Mehmet Ali Köksal ve Av. Yavuz Selim Dicle tarafından verildi.

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 205 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Erzincan Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Aile Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verildi.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği eğitime Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 230 meslektaşımız katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Hatay Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Karar Süreçleri ve Sonuçları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa tarafından verildi.

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 70 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Kastamonu Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Boşanma ve Mal Rejimi” konulu meslek içi eğitim semineri, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar ve Av.  Sibel Günay tarafından verildi.

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 75 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Mardin Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “HMK Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Şadan Tutumlu’nun sorumluluğunda, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Serhat Konuralp tarafından verildi.

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 250 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Tunceli Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Aile Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verildi.

Fotoğraflar için tıklayınız