TBB MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNDE SALONLAR DOLUP TAŞTI

27.10.2019

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen meslek içi eğitim seminerleri, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla sürüyor.

Program çerçevesinde, 23 Ekim 2019 tarihinde Adana Barosu’na, 26 Ekim 2019 tarihinde Bursa, Çorum, Kayseri, Samsun, Van barolarına ve 27 Ekim 2019 tarihinde Bitlis Barosu’na seminerler verildi.

Adana Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “İcra İflas Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Selen Berna Ünlüatlı’nın sorumluluğunda; Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu ve Av. Talih Uyar tarafından verildi.

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılığı seminerde 693 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “Anlattırıcı Soru, Çapraz Sorgu” konulu meslek içi eğitim seminerimiz, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda; Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Av. Dr. Salih Oktar ve Av. Rüstem Kadri Septioğlu tarafından verildi.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu seminerde 390 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Çorum Barosu’nun ev sahipliği yaptığı “İş Hukuku” konulu meslek içi eğitim seminerimizde, “İşçi Alacakları ve İşe İade Davaları” ele alındı. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferit Atalay’ın sorumluluğunda gerçekleştirilen seminer, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar tarafından verildi.

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Altan Akpınar’ın da katıldığı seminerde, 120 meslektaşımıza eğitim verildi.

Fotoğraflar için tıklayınız

Kayseri Barosu’nun ev sahipliği yaptığı “Boşanma Mal Rejimleri ve Tasfiye” konulu meslek içi eğitim seminerimiz, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda, meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Av. Ayça Özdoğan ve Av. Serpil Özok tarafından verilen seminerde; Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Seminerde 980 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Samsun Barosu’nun ev sahipliği yaptığı “Vergi Hukuku Uygulamaları ve İYUK İstinaf” konulu meslek içi eğitim seminerimiz TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Veysel Kerem Kürüm’ün sorumluluğunda; Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Bardakçı, Av. Dr. Hasan Oral ve Av. Veysel Kerem Kürüm tarafından verildi.

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Yönetim Kurulu üyeleri ve TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Refik Moral ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 170 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Van Barosu’nun ev sahipliği yaptığı “Kamulaştırma Hukuku” konulu meslek içi eğitim seminerimiz, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Mustafa Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda; Prof. Dr. Zehreddin Aslan ve Av. Ali Rıza İlgezdi tarafından verildi.

Van Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 161 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Bitlis Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “Kamulaştırma Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku” konulu meslek içi eğitim seminerimiz, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Mustafa Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda; Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Av. Ali Rıza İlgezdi ve Av. M. Şeref Kısacık tarafından verildi.

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 75 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız