“BANKACILIK SUÇLARI” ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

1.11.2015

TBB EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

BANKACILIK SUÇLARI

7- 8 KASIM 2015

1. GÜN

09.30 - 09. 45: Bankacılık Suçlarına İlişkin Genel Sınıflandırma

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

Türk- Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi

09.45– 11.15: Bankacılık Düzenine Karşı Suçlar

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

Türk- Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi

 • Bankacılık Kanunu m. 150 – İzinsiz faaliyette bulunmak
 • Bankacılık Kanunu m. 152 – Düzeltici, iyileştirici önlemleri almamak
 • Bankacılık Kanunu m. 153 – Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek
 • Bankacılık Kanunu m. 154 – Belgelerin saklanması yükümlüğüne aykırı davranmak
 • Bankacılık Kanunu m. 156 - İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme

11.15 – 11.30: Kahve Arası

11.30 - 12.30: Soru - Cevap

12.30 – 14.00: Öğle Arası

14.00 - 15.15: Güven İhlaline Dayalı Suçlar (1)

Prof. Dr. Çetin Arslan

Hacettepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi

 • Bankacılık Kanunu m. 160 – Zimmet
 • Bankacılık Kanunu m. 159 – Sırların açıklanması
 • Türk Ceza Kanunu m. 239 – Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

15.15 – 15.30: Kahve Arası

15.30 – 16.15: Soru – Cevap

07-08 Kasım 2015 tarihlerinde eğitim alacak katılımcı listesi için tıklayınız

2. GÜN

09. 30 – 10.30: Güven İhlaline Dayalı Suçlar (2)

Av. Serra Karadeniz

İstanbul Barosu- LLM

 • Türk Ceza Kanunu m. 158/1- (f) ve (j)- Nitelikli dolandırıcılık

(f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

(j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını    sağlamak maksadıyla,)

 • Türk Ceza Kanunu m. 204 – m. 207- Belgede sahtecilik suçları

10. 30- 11.00: Soru – Cevap

11.00– 11.15 : Kahve Arası

11.15- 12.15: Bilişim Sistemleri Üzerinden İşlenen Olası Bankacılık Suçları

Yargıç Dr. İhsan Baştürk

Yargıtay 19. Ceza Dairesi

 • Türk Ceza Kanunum. 244 – Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Türk Ceza Kanunu m. 245 – Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • 6493 sayılı Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamındaki suçlar

12.15- 12.45: Soru – Cevap

12.45- 14.00: Öğle Arası

14.00 – 14.45:  Bankacılık Sistemlerinin Kullanımı ile İşlenen Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Av. Serra Karadeniz

İstanbul Barosu - LLM

 • Türk Ceza Kanunu m. 282 – Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak

14.45- 15.00: Soru – Cevap

15.00– 15.15: Kahve Arası

15.15- 16.15: Bankacılık Kanunu Kapsamında Düzenlenen Diğer Suçlar

Prof. Dr. Çetin Arslan

Hacettepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi

 • Bankacılık Kanunu m. 151 – Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakkını engellemek
 • Bankacılık Kanunu m. 155 – Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
 • Bankacılık Kanunu m. 158 – İtibarın zedelenmesi

16.15- 16.45: Soru - Cevap