Bitlis, Erzurum ve Şanlıurfa barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

21.07.2019

TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Bitlis, Erzurum ve Şanlıurfa barolarına seminerler verildi.

Bitlis Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “CMK Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri Av. Alim Mert tarafından verildi. Meslektaşlarımızın ilgiyle izlediği seminere, Bitlis Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kadir Köstekçi de katılım sağladı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Erzurum Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “Boşanma ve Mal Rejimi” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem Hacıeminoğlu’nun sorumluluğunda, Av. Mehtap Açıkses Akpınar ve Av. Sinem Hacıeminoğlu tarafından verildi. Erzurum Barosu Eğitim Komisyonu Üyelerinin de katıldığı seminerde 102 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Şanlıurfa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “Hitabet ve Beden Dili” konulu meslek içi eğitim seminerine meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğundaki semineri, Av. Erdem Eren verdi. 140 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunulan seminere, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik ve Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız