Bitlis, Bolu ve Şanlıurfa barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

7.04.2019

TBB Eğitim Merkezi tarafından 06 Nisan 2019 Cumartesi günü Bitlis, Bolu ve Şanlıurfa Barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi.

Bitlis Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “İdari Yargılama Usulü Açısından Vergi Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nu sorumluluğunda; Dr. İbrahim Nihat Bayar, Av. Dr. Hasan Oral ve Av. Veysel Kerem Kürüm tarafından verildi.

Seminere Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Bolu Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “İmar Mevzuatı ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. M. Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda; Av. Ali Rıza İlgezdi, Av. Şenol Saltık ve Harita Kadostro Müh. Turgay Gültekin tarafından verildi.

Eğitime, Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Şanlıurfa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “Tüketici Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Can Tekin’in sorumluluğunda; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi İlhan Kara ve Av. Şükran Eroğlu tarafından verildi.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının da katıldığı seminerde 150 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız