Meslek İçi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

17.12.2017

TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında 15 -16 Aralık 2017 tarihlerinde Batman, Bingöl, Burdur, Mersin, Niğde ve Ordu barolarının ev sahipliğinde seminerler verildi.

Batman Barosu’nun ev sahipliğinde, 15 Aralık 2017 Cuma günü düzenlenen “Vergi Hukuku” konulu seminer, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyizoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit Çakan’ın ardından kürsüye gelen Feyzioğlu, bölgeye yaptığı ziyaretlere ilişkin izlenimlerini anlattığı açış konuşmasında avukatlık mesleğinin sorunlarına ve Vergi Hukukunun avukatlıkla ilgili kısımlarına değindi. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda, Av. Dr. Hasan Oral tarafından verilen seminerde 94 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Batman Barosu’na 16 Aralık 2017 Cumartesi günü de “Disiplin Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri verildi. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda gerçekleştirilen seminerde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer sunum yaparken, TBB SYDF Danışma Kurulu Üyesi Av. Cengiz Yaşar da meslektaşlarımızı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma” uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Seminere Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit Çakan ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Bingöl Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve İmar Planları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. M. Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Av. Dr. Mustafa Farsakoğlu ve Av. M. Şeref Kısacık’ın verdiği seminere Bingöl Barosu Başkanı Av. Abdullah Alakuş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 88 meslektaşımız katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Burdur Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Avukatlık Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Halit Advan’ın sorumluluğunda Trabzon Hakimi Murat Aydın ve Av. Faik Yıldız tarafından verildi. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 54 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Mersin Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Aile Hukukunda Yargıtay Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri 253 meslektaşımızın katılımıyla tamamlandı. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunu üstlendiği seminer, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verildi. Seminere Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er, Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, aile hakimleri ve avukatlar katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Niğde Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Can Tekin’in sorumluluğunda; Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Av. Volkan Gültekin ve Av. Turgay Demirci tarafından verildi. Niğde Barosu Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 70 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Ordu Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İş Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Refik Moral’ın sorumluluğunda; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Emre Sevgi ve Av. Şevket Güney Bigat tarafından verildi. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminere meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Seminerde 140 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız