Bursa, Malatya ve Şanlıurfa Barolarına Verilen Meslek İçi Eğitim Seminerleri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

9.12.2017

TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında 09 Aralık 2017 Cumartesi günü; Bursa, Malatya ve Şanlıurfa barolarına seminerler verildi.

Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çocuk Adalet sistemi ve Çocuk Yargılaması” konulu meslek içi eğtim seminerine özellikle genç meslektaşlarımız büyük ilgi gösterdi. TBB Eğtim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda; Trabzon Hakimi Murat Aydın, Av. Seda Akço ve Av. Naim Karakaya tarafından verilen seminere 351 meslektaşımız katıldı. Seminerde Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Malatya Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Aile Hukukunda HMK Yargıtay Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem Hacıeminoğlu’nun sorumluluğunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verildi. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılmıyla gerçekleştirilen seminere avukatların yanı sıra hakim ve savcılar da büyük ilgi gösterdi. Malatya Adalet Komisyonu Başkanının da katıldığı seminerde 217 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Şanlıurfa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Tüketici Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüsmem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi. Av. Oya Şahin McCarthy ve Av. Şükran Eroğlu tarafından verilen seminede Şanlıurafa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Tüketici Komisyonu Başkan ve üyelerinin de katıldığı seminerde 147 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız