Amasya, Düzce, Kırşehir ve Kütahya Barolarına Meslek İçi Eğitim Seminerleri Verildi

4.11.2017

Faaliyetlerini TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Ünsal Toker’in Başkanlığında yürüten TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında 04 Kasım 2017 Cumartesi günü; Amasya, Düzce, Kırşehir ve Kütahya barolarına seminerler verildi.

Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kat Mülkiyeti Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. M. Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda; Av. Figen Erbek, Av. Ali Rıza İlgezdi ve Av. M. Şeref Kısacık tarafından verildi. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminere avukatların yanı sıra mimar ve mühendisler ile Engelliler Derneği temsilcileri de ilgi gösterdi.

Fotoğraflar için tıklayınız

Düzce Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK-HMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Sacit Yılmaz, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ve Av. Naim Karakaya tarafından verildi. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu seminere avukatların yanı sıra Düzce Cumhuriyet Başsavcısı ve aile hekimleri de katıldı. Seminerde 60 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız

Kırşehir Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK-HMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Turgay Demirci’nin sorumluluğunda; Av. Dr. Salih Oktar ve Av. Ahmet Barut tarafından verildi. 127 kişiye eğitim hizmeti sunulan seminere Kırşehir Barosu’na mensup avukatların tamına yakını ile Baro Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Fotoğraflar için tıklayınız

Kütahya Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İş Hukuku-İşçi Alacakları ve İşe İadede Yüksek Mahkeme Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem Hacıeminoğlu’nun sorumluluğunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Bektaş Kar ve Av. Şevket Güney Bigat tarafından verildi. İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Dava Şartı olarak Arabuluculuk ile Bilirkişi Kanunu Çerçevesinde İşçi Alacaklarının Hesaplanması konularının ele alındığı seminere Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Seminerde 109 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayınız