Av. Berra Besler: Eğitim hizmeti sunduğumuz avukat ve avukat stajyeri sayısı 96.718’e ulaştı.

2.04.2017

TBB Eğitim Merkezi “Özel Eğitim” programı kapsamında 02 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen “Engelli Hakları” konulu seminer, TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler’in açış konuşmasıyla başladı. 

Prof. Dr. Pervin Somer, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Gonca Özmumcu ve Av. Figen Erbek tarafından verilen seminer; TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Tamer Şahin, Av. Şeref Kısacık ve Av. Can Tekin’in sorumluluğunda gerçekleştirildi.

Fotoğraflar için tıklayınız

Açış konuşmasında engellilerin muhatap oldukları hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için “engelli hakları”nın tüm yurttaşlarımız tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi gerektiğini söyleyen Av. Berra Besler, yaklaşan referanduma dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye’de 10 milyon dolayında engelli yurttaş bulunduğu ve bunların yaklaşık 7 buçuk milyonunun oy kullanma hakkına sahip olduğu bilinmektedir. Bu sayı, oy kullanma hakkına sahip yurttaşlarımızın neredeyse yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.

Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme, devletlere “engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılımdan eşit koşullarda yararlanmalarını sağlama” bakımından madde madde detaylandırdığı sorumluluklar yüklemiştir. Ayrıca bütün mekanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi de genel bir kural olarak hüküm altına alınmıştır.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun da, engellilerin “toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını” amaç edinmiştir.

Ülkemizin geleceği açısından son derecede önem taşıyan Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde, engelli yurttaşlarımızın bu haklarını kullanıp kullanamayacağı, üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur.

Engelli yurttaşlarımızın Anayasa değişikliği ile ilgili bilgi edinme imkanlarının yeterli olup olmadığı, oy kullanma günü seçim mekanlarına ve sandıklara erişimde yaşanabilecek zorlukların giderilip giderilmediği gecikmeden yanıtlanması gereken sorulardır.

Av. Berra Besler Anayasa değişikliğine ilişkin bilgi de verdiği konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu şartların avukatlık mesleğinin icrasını her geçen gün biraz daha zorlaştırdığını belirterek, “Ancak bizler bir yandan bu engelleri aşma mücadelesi verirken bir yandan da bilgi donamımızı zenginleştirmek, değişen yasal düzenlemelere hakim olmak, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözümlerine katkı sağlamak durumundayız” diye konuştu. Besler sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi bu bilinçle faaliyetlerine ara vermeden devam etmiş; Türkiye genelinde barolarımızla bir eğitim ağı kurmuş ve hazırladığı programlar çerçevesinde meslektaşlarımıza eğitim hizmeti sunuştur.

Bugüne kadar barolarına giderek düzenlediğimiz 765 meslek içi eğitim semineri ile 83.728 meslektaşımıza, Ankara’da düzenlediğimiz 42 Özel Eğitim seminerleriyle 6.616 meslektaşımıza eğitim vermiş bulunuyoruz.

Yine Ankara’da düzenlediğimiz 50 staj eğitim programıyla çeşitli barolardan katılan 3.381 avukat stajyerine ulaştık. 

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışmasına bugüne kadar 784 stajyerimiz; güncel konularda düzenlediğimiz panellere, forumlara; TBB İnsan Hakları Merkezi ve üniversitelerle yaptığımız ortak çalışmalara 2.209 meslektaşımız katıldı.

Bugün itibarıyla eğitim hizmeti sunduğumuz avukat ve avukat stajyeri sayısı 96.718’e ulaştı. 

Bilginin en büyük zenginlik olduğuna ve bugünkü çalışmamızın da başarılı geçeceğine duyduğum inançla hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Av. Berra Besler’in konuşmasının tamamı için tıklayınız