Av. Berra Besler: Türkiye ancak hukuk devleti ayağa kaldırılarak güçlendirilebilir.

1.04.2017

TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2017 Cumartesi Antalya, Bingöl, Erzurum, Kütahya ve Trabzon barolarının ev sahipliğinde beş ayrı meslek içi eğitim semineri verildi.

Kütahya Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Borçlar Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Tamer Şahin’in sorumluluğunda, eğitmenler Doç. Dr. Murat İnceoğlu, Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak ve Av. İlker Hasan Duman verdi.

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerin açış konuşmasını Av. Berra Besler gerçekleştirdi. Konuşmasına “Hepimiz bu eğitimlerimizi, her geçen gün eksikliğini daha çok hissettiğimiz hukuk devletinin yaralarının sarıldığı, huzurlu bir ortamda yapmayı isteriz” sözleriyle başlayan Besler, ülkede yaşanan tüm sorunların hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devletinin etrafında düğümlendiğine dikkat çekti.

TBB Eğitim merkezi olarak temel yasalarda yapılan değişiklikler konusunda eğitimler yaptıklarını hatırlatan Besler, referanduma sunulan Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak avukatları ve kamuoyunu bilgilendirmenin Türkiye Barolar Birliği ve Birlik bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim Merkezi’nin görevi alanı içerisinde olduğunu vurguladı.

Besler şunları söyledi.

Denge ve denetim mekanizmalarına son vererek devletin varlığını ve geleceğini tek bir kişinin insaf ve kabiliyetine teslim etmeyi öngören bu değişiklikten “Güçlü Türkiye” ummak, telafisi mümkün olmayan bir yanılgıdan ibarettir. Bu büyük yanılgı, değişikliği hazırlayanlar ve bu değişikliği isteyenler de dahil olmak üzere hepimizin geleceği için risktir.

Türkiye ancak hukuk devleti ayağa kaldırılarak, yargı bağımsızlığı hayata geçirilerek, demokrasisi geliştirilerek; kutuplaşmayı önleyecek, ortak değerler etrafında birleşmemizi sağlayacak, şiddeti ve şiddet dilini önleyecek politikalar geliştirilerek güçlendirilebilir.

Bizler, halkın hak arama özgürlüğünün sesi; hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, toplumsal barışın güvencesi avukatlar olarak varlık nedenimiz olan “laik, demokratik, sosyal hukuk devletini” her zamankinden güçlü savunmak gibi tarihi bir görevle karşı karşıyayız.

Siyasi görüşlerimiz ve yaşam tarzlarımız arasındaki farklılıkların; bizlere aynı gemide yol aldığımızı, aynı vatanın evlatları, aynı devletin eşit yurttaşları olduğumuzu unutturmasına asla izin vermemeliyiz.

Avukatlık Kanunu’nun Türkiye Barolar Birliği ve Barolara yüklemiş olduğu “Hukukun üstünlüğü ile  insan haklarını savunmak ve korumak, ayrıca bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmeli; halkımızın sağduyusuna duyduğumuz güveni yitirmemeli; hukuk devletinin varlığını tehlikeye sokacak, ülkemizi belirsizliğe sürükleyecek bu Anayasa değişikliği ile ilgili olarak yurttaşlarımızı aydınlatmalı, neye oy verecekleri konusunda bilgilendirmeliyiz.

Konuşmasında TBB Eğitim Merkezi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Besler, eğitim hizmeti sunular avukat ve avukat stajyeri sayısının 96.718’e ulaştığını açıkladı.

Av. Berra Besler’in konuşmasının tam metni için tıklayınız

Antalya Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Aile Hukukunda HMK Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan tarafından verildi. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği seminerde Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun da katılımıyla, 382 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Bingöl Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK-HMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Av. Erdal Aydemir’in sorumluluğunda Av. Dr. Salih Oktar, Av. Ali Pehlivan ve Av. Ahmet Barut tarafından verildi.

Erzurum Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK-HMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu’nun sorumluluğunda Doç. Dr. Devrim Aydın, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan Yardım ve Av. Dr. Savaş Özdağ tarafından verildi.

Trabzon Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “CMK-HMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda; Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Murat Aydın, Yrd. Doç. Dr. Evren Koç, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat Konuralp ve Av. Kazım Özok tarafından verildi. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 192 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.