Av. Berra Besler: “Anayasa Değişikliğini anlatmak görevimiz.”

20.03.2017

Faaliyetlerini TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler’in başkanlığında sürdüren TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında, 17-18-19 Mart 2017 tarihlerinde Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Sivas ve Şırnak barolarının ev sahipliğinde seminerler verildi.

Kars-Ardahan Bölge Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “CMK İstinaf-Uzlaştırma” konulu meslek içi eğitim semineri, 18 Mart 2017 tarihinde, TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim Baştimar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminer, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rüstem Kadri Septioğlu’nun sorumluluğunda; eğitmenler Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ ve Av. Rifat Çulha tarafından verildi.

Av. Berra Besler’in açış konuşmasıyla başlayan seminerde 67 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATMAK GÖREVİMİZ”

Konuşmasına,  Gönül isterdi ki bu eğitimlerimizi, ülkemizin terör ve darbe tehditlerini geride bıraktığı; insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği, şiddetin ve şiddet dilinin hükmünü yitirdiği; her geçen gün eksikliğini daha çok hissettiğimiz hukuk devletinin yaralarının sarıldığı bir ortamda yapalım” sözleriyle başlayan Av. Berra Besler, Türkiye’nin gündemini işgal eden ve toplumda kamplaşmalara neden olan tartışmaların bir çarpan etkisiyle yeni krizleri ortaya çıkardığına, ulusal ve uluslararası sorunlara dönüştüğüne dikkat çekti.

Av. Berra Besler, TBB Eğitim Merkezi olarak temel yasalarda yapılan değişiklikleri mevzuat tanıtım çalışmaları başlığı altında sunduklarını ve sunmaya da devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Şimdi ülkemizin üzerinde çeşitli oyunların oynandığı, halkımızın can ve mal güvenliğinden endişe duyduğu bu olağanüstü dönemde, Türkiye Cumhuriyetini temellerinden sarsacak bir anayasa değişikliği için referanduma gidiyoruz.

Bütün hukuk sistemimizi yakından ilgilendiren en temel yasada yapılması öngörülen bu değişiklikle ilgili hem meslektaşlarımızı hem de kamuoyunu bilgilendirmenin Türkiye Barolar Birliği ve Birlik bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim Merkezimizin doğrudan doğruya görev alanı içinde olduğunu hatırlatmak isterim.

Avukatlık Kanunu’nun Türkiye Barolar Birliği’ne ‘Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak’ görevi yüklemiş olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Keza bugüne kadar yapılan ya da yapılması düşünülen Anayasa değişiklikleri için Türkiye Barolar Birliği’ne görüşleri sorulmuş, önemli yasa çalışmalarına katılımları talep edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği de bu görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

Türkiye Barolar Birliği’nin Anayasa değişiklikleriyle ilgili görüşlerini ifade etmesi değil, görüş bildirmemesi Avukatlık Yasası’nın yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek olacaktır.”

Bir darbe ürünü olan ve herkesten önce TBB’nin itiraz ettiği 1982 Anayasası’nı antidemokratik hükümlerinden arındırmanın ortak bir arzu olduğuna dikkat çeken Besler, bu arzu doğrultusunda Anayasa’nın yüzde 60’ından fazlasının değiştiğini hatırlattı. Besler,  “Biz dün olduğu gibi bugün de; insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden yanayız. Bu değerleri yüceltecek adımları destekler, bu değerleri yıpratacak girişimlere karşı çıkarız. Bizim yolumuz hukuk yoludur” diye konuştu.

Besler, “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti temeli üzerine kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu nitelikleri, bizim kimlik belgemizdir. Bu aynı zamanda bizi dünyaya da tanıtan kimliktir. Referanduma sunulacak olan değişiklik, bugüne kadar yapılan bütün demokratikleşme hamlelerini boşa çıkaracağı gibi, Anayasa’nın değiştirilemez ilkelerine tamamen aykırı niteliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kimliğini değiştirmeyi öngörmektedir. Yani adı Anayasa değişikliği olsa da özünde bu bir anayasa değişikliği değildir” dedi.

Konuşmasında, Anayasa Değişikliğinin kabul edilmesi halinde idam cezasının yeniden getirileceği açıklamalarına da değinen Besler, idamın siyasi veya adi suçların işlenmesinde hiçbir caydırıcılığı olmadığının on yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Av. Berra Besler’in konuşmasının tamamı için tıklayınız.

Isparta Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Kat Mülkiyeti Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. M. Şeref Kısacık’ın sorumluluğunda; Yargıtay Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mahir Ersin Germeç, Av. Damlagül Moratlar ve Av. M. Şeref Kısacık tarafından verildi. Isparta Barosu Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 78 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Kahramanmaraş Barosu’nun ev sahipliğinde, 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleştiren “HMK-CMK İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok’un sorumluluğunda; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ve Prof. Dr. Çetin Arslan tarafından verildi. Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile Aile Mahkemesi hakimleri Gülten Yalçın ve Fatma Kıyak’ın da katıldığı seminerde 200 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Manisa Barosu’nun ev sahipliğinde, 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen “İcra İflas Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri TBB Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Av. Fadıl Ünal’ın sorumluluğunda, Av. Talih Uyar tarafından verildi. Seminere Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Sivas Barosu’nun ev sahipliğinde, 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ayhan Candan’ın sorumluluğunda; Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi Raportörü Serhat Mahmutoğlu ve Av. Ayhan Candan tarafından verildi. Sivas Barosu Başkanı Av. Hakan Bahadır ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı seminerde 90 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunuldu.

Şırnak Barosu’nun ev sahipliğinde, 18-19 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Hukuk, Ceza, İdari Yargıda İstinaf/CMK Uygulamaları-Uzlaştırma” konulu meslek içi eğitim semineri, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Tamer Şahin’in sorumluluğunda; Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Av. Turgay Demirci ve Av. Tamer Şahin tarafından verildi.